Lecturi Obligatorii - Literatura Romana pentru clasa a XI-a

Lecturi Literare pentru elevii din liceu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare:
Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a XI-a:


1. Tudor Arghezi - Versuri
2. Ion Barbu - Versuri
3. Lucian Blaga - Versuri
4. G. Călinescu - Scrinul negru
5. M. Eliade - Nunta în cer
6. Titu Maiorescu - Jurnal
7. C. Noica - Sentimentul românesc al fiinţei
8. Mihail Sebastian - Jurnal
9. Nichita Stănescu - Versuri
10.N. Steinhardt - Jurnalul fericirii
11.Vasile Voiculescu - Călătorie spre locul inimii


Lecturi Suplimentare Literatura Româna pentru clasa a XI-a:
 

Literatura română
Argheyi, Tudor - Cuvinte potrivite, Flori de mucegai, Testament
Bacovia, George – Plumb, Scântei galbene
Barbu, Ion – Joc secund, Uvedenrode
Blaga, Lucian - Hronicul şi cântecul vârstelor, Meşterul Manole
Caragiale, Mateiu – Craii de curtea veche
Călinescu, George – Bietul Ioanide, Cartea nunţii, Enigma Otiliei
Eminescu, Mihai – Fragmentarium, Proză literară
Papadat-Bengescu, Hortensia – Concert din muzică de Bach, Drumul ascuns, Fecioarele despletite
Petrescu, Camil – Patul lui Procust, Rapid Constantinopol, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de războ, Un om între oameni
Rebreanu, Liviu – Ciuleandra, Ion, Pădurea spânzuraţilor, Proştii, Răscoala
Sadoveanu, Mihail – Fraţii Jderi

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.