Lecturi Obligatorii - Literatura Romana pentru clasa a VIII-a

Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a VIII-a

1. Vasile Alecsandri - Chiriţa în provinţie
2. Tudor Arghezi - Poezii
3. Lucian Blaga - Cântecul bradului
4. Ion Minulescu - Corigent la limba română
5. I.L. Caragiale - Teatru
6. Constantin Chiriţă - Cireşarii - Vol. II;Castelul fetei în alb
7. Mircea Eliade - Romanul adolescentului miop
8. Magda Isanos - Cântarea munţilor
9. Literatura populară - Teatrul popular românesc (tradiţii)
10.Alecu Russo - Cântarea României
11.Nichita Stănescu - Poezii
12.Radu Tudoran - Toate pânzele sus


Lecturi Literare pentru elevii din gimnaziu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare:
LECTURI LITERARE pentru clasa a VIII - a

Balada populară: Mioriţa, Monastirea Argeşului sau alte balade.
Parabole biblice:  Parabola sămănătorului sau Parabola talanţilor.
Fragmente de nuvele şi de romane din literatura română:   Povestiri, În mijlocul lupilor (Vasile Voiculescu),
 Popa Tanda (Ioan Slavici),  File din carteanaturii, Vânturile (Ion Agârbiceanu), Ţara de dincolo de negură, Unom năcăjit (Mihail Sadoveanu),  La vulturi (Gala Galaction), Colina,  Amiaza de vară, Moromeţii (Marin Preda), Baltagul, Neamul Şoimăreştilor (Mihail Sadoveanu), Ciulinii Bărăganului, Căpitan Mavromati (Panait Istrati), Mara (Ioan Slavici),  Amintiri din copilărie (Ion Creangă) etc.
Fragmente de nuvele şi de romane din literatura universală:  Bătrânul şi marea  (Ernest Hemingway),  Ivanhoe
(Walter Scott),  Aventurile lui Tom Sawyer (Mark Twain), Copiiicăpitanului Grant (Jules Verne), Testamentul incaşului
(Karl May) etc.
Scrieri SF: Ciberiada (Stanislaw Lem), Omul invizibil (Herbert Wells) etc.
Piese de teatru Comedii:  Chiriţa în provincie (Vasile Alecsandri), Conul Leonida faţă cu Reacţiunea ,O scrisoare pierdută (Ion Luca Caragiale),  Boul şi viţeii (Ion Băieşu) etc.
Poezii:  Crăiasa din poveşti, O rămâi…, Călin (file de poveste), Ce te legeni…, Privescoraşul-furnicar…, Dintre sute de catarge…, Mai am un singur dor (Mihai Eminescu), Viaţa mea se iluminează (Nichita Stănescu),  Amintire
(Lucian Blaga),  Decor (George Bacovia), Moartea căprioarei (Nicolae Labiş), Trebuiau să poarte un nume (Marin Sorescu), Transilvania (Ioan Alexandru) etc.

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.