Lecturi Obligatorii - Literatura Romana pentru clasa a VI-a

Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a VI-a

Lecturi Literare pentru elevii din gimnaziu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare:
1. Grigore Alexandrescu - Fabule: Boul şi viţelul, Câinele şi căţelul
2. I.L Caragiale - Momente şi schiţe: D-l Goe
3. Petre Dulfu - Poveştile lui Păcală
4. Barbu Delavrancea - Nuvele: Palatul de cleştar, Hagi-Tudose
5. Calistrat Hogaş - Pe drumuri de munte
6. Costache Negruzzi - Cum am învăţat româneşte
7. Literatură populară - Legende populare rămâneşti: Toma Alimoş, Novac şi corbul, Constantin Brâncoveanu, PinteaViteazu, etc.
8. Ion Pillat - Pe Argeş în sus, Satul meu, Poeme într-un vers, Balcic, Florica.
9. George Topârceanu - Balade vesele şi triste
10.Ionel Teodoreanu - Uliţa copilăriei
11.Mihail Sadoveanu - Ţara de dincolo de negură
12.Mircea Sântimbreanu - Recreaţia mare

Lecturi Literare pentru elevii din gimnaziu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare:

LECTURI LITERARE pentru clasa a VI - a

Doine: Măi bădiţă, floare dulce ; Foicică trei migdale, Celui ce-a lăsat oftatul, Frunză verde şi-un dudău, Plânge-mă, mamă, cu dor etc.
Balade populare:  Toma Alimoş, Novac şi corbul, Constantin Brâncoveanu, PinteaViteazu, etc.
Creaţii de inspiraţie folclorică (în versuri):   Doina, La mijloc de codru…,Ce telegeni…, Peste vârfuri
(Mihai Eminescu),  Doina (OctavianGoga),  Doina (George Coşbuc), Doina, De-aş avea,  (VasileAlecsandri),
Cântec sfânt, Cântec de leagăn (Ştefan OctavianIosif) etc.
Fabule:  Boul şi viţelul, Câinele şi căţelul (Grigore Alexandrescu),  Bivolul şi coţofana  (George Topîrceanu).
Texte descriptive în proză:  fragmente din Ţara de dincolo de negură, Cetatea Neamţului, Portretul lui Ştefan cel Mare din romanul ,,FraţiiJderi”, volumul I, Ucenicia lui Ionuţ (Mihail Sadoveanu),  Portretul lui Ştefan cel Mare
fragment din ,,Letopiseţul ŢăriiMoldovei” (Grigore Ureche), fragmente din  Pe drumuri de munte (Calistrat Hogaş), fragmente din  Românii supt Mihai-Voievod Viteazul (Nicolae Bălcescu)
Texte descriptive în versuri:  Iarna, Miezul iernei (Vasile Alecsandri), Vara, În miezul verii (George Coşbuc),  Brumărel, Mărţişor (Ion Pillat) etc.
Texte narativo - descriptive în versuri: Scrisoarea III (Mihai Eminescu)
Texte lirice:  Revedere (Mihai Eminescu), Creion, Vânt străin (Tudor Arghezi), Vară (Lucian Blaga), Mama (Nicolae Labiş)  etc.
Experimentul poeziei ca joc de cuvinte: Vine primăvara! (Grete Tartler)
Experimentul poemelor lirico – epice:  Basmul toamnei, din volumul ,,Jucării pentruLily”(Ionel Teodoreanu)
Parabole:  Parabola celor doi fii chemaţi a lucra via tatălui lor,  Parabola grăunteluicare creşte fără ştirea omului etc.
Schiţe:  D-l Goe (Ion Luca Caragiale),  Prostia omenească,  Povestea unui om leneş (IonCreangă),  Întâiul drum
(Ion Agârbiceanu)  Ierni jilave (Gib I. Mihăiescu), Vestitorii (Mihail Sadoveanu) etc.
Romane şi nuvele din literatura română: Sobieski şi românii (Costache Negruzzi),  Amintiri din copilărie (Ion Creangă),  Palatul de cleştar, Hagi-Tudose (Barbu Delavrancea), Moromeţii, Viaţa ca o pradă (MarinPreda),
 Hotarul nestatornic (fragmente din romanul ,,LaMedeleni”) (Ionel Teodoreanu)  etc.
Romane şi nuvele din literatura universală: Morcoveaţă (Jules Renard),  Piciul  (Alphonse Daudet), Micul prinţ
(Antoine de Saint-Exupéry), Minunata călătorie a lui Nils Holgerson (Selma Lagerlöf),  Prinţ şicerşetor (Mark Twain),
Marile speranţe (Charles Dickens) etc.
Reportajul:  Privelişti şi sentimente, Cartea Oltului, Ciuş, În nopţile cu lună femeiletorccânepa, Veneam la vale
(Geo Bogza) sau un reportaj aparţinând stilului publicistic. Din literatura universală, reportajul se poate ilustra prinschiţele lui Herman Melville din  Encantadas sau insulele fermecate.
Amintiri:  La Broşteni, La scăldat, Procitania, Pupăza din tei etc. (Ion Creangă),  Amintiri dintr-o călătorie, În munţii Neamţului (Calistrat Hogaş)
Memorii: Cea dintâi învăţătură (Nicolae Iorga)
Cugetarea: Scrisoare cu tibişirul (Tudor Arghezi),  Poezia populară (GarabetIbrăileanu), Cărţile au suflet (Nicolae Manolescu)
Parodia:  Fapt divers (Ana Blandiana)
Corespondenţa literară :  Istoria unei plăcinte (Costache Negruzzi)
Poemul în proză: Cântarea României  (Alecu Russo)
Experimentul desfiinţării graniţelor dintre genuri, specii şi forme literare:  La celatră Grivei ? din volumul ,, Unde fugim de-acasă ”  (MarinSorescu).

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.