Lecturi Obligatorii - Literatura Romana pentru clasa a V-a

Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a V-a


1. Literatura populară - Basme populare româneşti (Greuceanu, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur)
2. Vasile Alecsandri - Pasteluri
3. Tudor Arghezi - Cartea cu Jucării
4. Ion Creangă - Poveşti şi Povestiri (Capra cu trei iezi, Poveste (Prostia Omenească))
5. Mihai Eminescu - Basme (Făt–Frumos din lacrimă)
6. Petre Ispirescu - Basmele Românilor (Aleodor Împărat)
7. Alexandru Mitru - Legendele Olimpului (fragmente din Legendele Olimpului)
8. Gellu Naum - Cărţile cu Apolodor
9. Cezar Petrescu - Fram, ursul polar
10.Mihail Sadoveanu - Dumbrava Minunată
11.Marin Sorescu - Unde fugim de-acasă
12.Ioan Slavici - Basme (Zâna-zorilor)

Lecturi Literare pentru elevii din gimnaziu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare:


Doine: Măi bădiţă, floare dulce ; Foicică trei migdale, Celui ce-a lăsat oftatul, Frunză verde şi-un dudău, Plânge-mă, mamă, cu dor etc.
Balade populare: Toma Alimoş, Novac şi corbul, Constantin Brâncoveanu, Pintea Viteazu, etc.
Creaţii de inspiraţie folclorică (în versuri):   Doina, La mijloc de codru…, Ce telegeni…, Peste vârfuri  (Mihai Eminescu),  Doina (OctavianGoga),  Doina (George Coşbuc),  Doina, De-aş avea, (VasileAlecsandri), Cântec sfânt, Cântec de leagăn (Ştefan OctavianIosif) etc.
Fabule:  Boul şi viţelul, Câinele şi căţelul (Grigore Alexandrescu),  Bivolul şicoţofana  (George Topîrceanu).
Texte descriptive în proză: fragmente din Ţara de dincolo de negură, Cetatea Neamţului, Portretul lui Ştefan cel Mare din romanul ,,FraţiiJderi”, volumul I, Ucenicia lui Ionuţ (Mihail Sadoveanu),  Portretul lui Ştefan cel Mare
fragment din ,,Letopiseţul ŢăriiMoldovei” (Grigore Ureche), fragmente din  Pe drumuri de munte
(Calistrat Hogaş), fragmente din  Românii supt Mihai-Voievod Viteazul (Nicolae Bălcescu)
Texte descriptive în versuri:  Iarna, Miezul iernei (Vasile Alecsandri), Vara, În miezul verii (George Coşbuc),  Brumărel, Mărţişor (Ion Pillat) etc.
Texte narativo - descriptive în versuri: Scrisoarea III (Mihai Eminescu)
Texte lirice:  Revedere (Mihai Eminescu), Creion, Vânt străin (Tudor Arghezi), Vară (Lucian Blaga), Mama
(Nicolae Labiş)  etc.
Experimentul poeziei ca joc de cuvinte: Vine primăvara ! (Grete Tartler)
Experimentul poemelor lirico – epice:  Basmul toamnei, din volumul ,,Jucării pentruLily”(Ionel Teodoreanu)
Parabole:  Parabola celor doi fii chemaţi a lucra via tatălui lor,  Parabola grăunteluicare creşte fără ştirea omului etc.
Schiţe:  D-l Goe (Ion Luca Caragiale),  Prostia omenească,  Povestea unui om leneş (IonCreangă),  Întâiul drum
(Ion Agârbiceanu)  Ierni jilave (Gib I. Mihăiescu), Vestitorii (Mihail Sadoveanu) etc.
Romane şi nuvele din literatura română: Sobieski şi românii (Costache Negruzzi),  Amintiri din copilărie
(Ion Creangă),  Palatul de cleştar, Hagi-Tudose (Barbu Delavrancea), Moromeţii, Viaţa ca o pradă (MarinPreda),
 Hotarul nestatornic (fragmente din romanul ,,La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu)  etc.
Romane şi nuvele din literatura universală: Morcoveaţă (Jules Renard),  Piciul  (Alphonse Daudet), Micul prinţ
(Antoine de Saint-Exupéry), Minunata călătorie a lui Nils Holgerson (Selma Lagerlöf),  Prinţ şicerşetor (Mark Twain),
Marile speranţe (Charles Dickens) etc.
Reportajul:  Privelişti şi sentimente, Cartea Oltului, Ciuş, În nopţile cu lună femeiletorccânepa, Veneam la vale
(Geo Bogza) sau un reportaj aparţinând stilului publicistic. Din literatura universală, reportajul se poate ilustra prin schiţele lui Herman Melville din  Encantadas sau insulele fermecate.
Amintiri:  La Broşteni, La scăldat, Procitania, Pupăza din tei etc. (Ion Creangă),  Amintiridintr-o călătorie, În munţii Neamţului (Calistrat Hogaş)
Memorii: Cea dintâi învăţătură (Nicolae Iorga)
Cugetarea: Scrisoare cu tibişirul (Tudor Arghezi),  Poezia populară (Garabet Ibrăileanu), Cărţile au suflet (Nicolae Manolescu)
Parodia:  Fapt divers (Ana Blandiana)
Corespondenţa literară :  Istoria unei plăcinte (Costache Negruzzi)
Poemul în proză: Cântarea României (Alecu Russo)
Experimentul desfiinţării graniţelor dintre genuri, specii şi forme literare:  La ce latră Grivei? din volumul ,, Unde fugim de-acasă”  (MarinSorescu).

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.