EVALUAREA NATIONALA 2012 LA MATEMATICA

Evaluarea nationala 2012: Matematica - modele de subiecte
Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VlII-a este un examen naţional si reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. În cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VlII-a Matematica are statut de disciplină obligatorie.   Structura pr