Inscrierea elevilor de clasa a VIII-a pentru evaluarea nationala din 2011

ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR la Evaluarea Nationala
Art. 16. - (1) La Evaluarea Nationala se pot înscrie absolventii clasei a VIII-a din seria curenta.
(2) La Evaluarea Nationala se pot înscrie si absolventi din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele nationale:
-examenul de capacitate,

-testele nationale,

-tezele cu subiect unic sau evaluare nationala.

Candidatii din promotiile de pâna în 1998 inclusiv nu participa la Evaluarea Naţionala, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4701/2000,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.
(3) Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la Evaluarea Nationala numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si
Echivalarea Diplomelor.
(4) Înscrierea candidatilor pentru Evaluarea Nationala se face la secretariatele unitatilor de învatamânt pe care acestia le-au absolvit, numai în perioada prevazuta în calendarul examenului, dupa cum urmeaza:

a) pentru candidatii din seria curenta, înscrierea se face, în perioada prevazuta de calendarul examenului, de catre secretarii unitatilor de învatamânt, în conformitate cu evidentele din scoli;

b) pentru candidatii din anii precedenti, înscrierea se face, în perioada prevazuta de calendarul examenului, de catre secretariatul unitatii de învatamânt pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta din care sa reiasa anul absolvirii si faptul ca nu a participat la examenele nationale mentionate la alin. (2)).

c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în alta localitate, mentionata ca atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a parintelui/tutorelui acestuia, candidatii se pot înscrie pentru
a sustine Evaluarea Nationala la o unitate de învatamânt, stabilita de comisia judeteana din judetul în care se afla noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisa numai cu aprobarea
Comisiei Nationale, în urma unei cereri motivate si însotite de documente doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie si Învatare pe Tot Parcursul Vietii.

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.