Evaluarea nationala 2012: Limba si Literatura Romana - Modele de subiect

Modele de subiect pentru Evaluarea Naţională - Limba şi Literatura Română valabil pentru anul


EVALUAREA NAlIONALA PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A Anul colar 2011 – 2012

Proba scrisa la LIMBA I LITERATURA ROMÂNA

MODEL DE SUBIECT:

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul urmator:  

Bunicul... Ce icoana sfânta a credinţei în clipele de pocainţa!... Bunica... Ce izvor de alintare pentru noi, în avântul nebuniilor noastre copilareşti!...

Când eram mic, amândoi traiau; şedeau alaturi de noi; curţile raspundeau una într-alta printr-o portiţa ascunsa în maracini în fundul gradinii. Când ma batea mama, eu fugeam la bunicul, sora mea la bunica.

Nu mai ştiu de câte ori s-a repetat scena aceasta; în odaia bunicului, eu, potolit din plâns, cu o mâna în buzunar pipaind gologanul* de la el, cu cealalta pe genunchiul lui, cautând sa-i iau mâna sa i-o sarut... Alaturi, sora mea, mai mica, mai rautacioasa, suspinând înca de durerea urechelei* din care abia scapase... Se auzeau cheile de la brâul bunichii*, zdranganind; apoi zgomotul cutiei de la scrin, deschisa şi... restul îl ghiceam: bunica avea cofeturi* – leacuri lacrimilor noastre.

În sala ne întâlneam amândoi fraţii:

- lie ce ţi-a dat? - Dar ţie?

Aveam şi unul şi altul obrajii pataţi de lacrimi, şi totuşi parca nici nu plânsesem. Atât ne ardea acum de darurile capatate, de schimbul ce aveam sa facem, pe urma, cu lucrurile. [...]

Se apropia Sfânta Maria, ziua darurilor. În ajun amândoi fraţii stam în gradina, gânditori, îngrijoraţi. […] Crescusem, i obiceiul tot nu se schimbase. Bomboanele, lirele* stralucitoare, hainele noi ne-ar fi umplut de acela şi farmec şi acum, la doisprezece ani, ca şi în anii ceilalţi. […]

Dinspre gradina bunicului venea un zgomot uşor de paşi. Ne uitam pe furiş prin gard. Încet, batrânul se plimba printre gutui, cu ochii mai mult pe sus, uitându-se la roade. Pomii erau încarcaţi. Dar simţeam ca nu acolo îi era gândul, ci aiurea, caci uneori cata prea mult în aceeaş parte şi tresarea aşa deodata, ca din somn, fara ca macar o frunza sa se clatine. Parca presimţea ca suntem pe aproape, caci ne striga încet pe nume. (I. A. Bassarabescu, Iertarea)

*gologan – s.m. (în trecut) moneda de arama (în valoare de 10 bani)

*urechelei – urechelii *bunichii - bunicii

*cofeturi – s.n. diverse sortimente de bomboane, de zaharicale *lira/ lire – s.f. (aici) moneda turceasca de aur

A. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerinNele de mai jos:

 

 
1. Transcrie, din fragmentul dat, un cuvânt derivat, un cuvânt compus şi un cuvânt obţinut prin
conversiune. 6 puncte
2. Explica rolul semnului exclamarii în structura: Ce icoana sfânta a credinţei în clipele de
pocainţa! 6 puncte
3. Menţioneaza un epitet şi o metafora din fragmentul dat. 6 puncte
4. Precizeaza doua moduri de expunere din fragmentul dat. 6 puncte
5. Prezinta, în maximum 50 de cuvinte (aproximativ cinci rânduri), semnificaţia secvenţNei:
i… restul îl ghiceam: bunica avea cofeturi – leacuri lacrimilor noastre. 6 puncte

B. Redacteaza o compunere de 80 – 150 de cuvinte (10 – 15 rânduri) în care sa caracterizezi un personaj din fragmentul citat. 12 puncte În compunerea ta, trebuie:

- sa prezinţi doua trasaturi ale personajului ales;

- sa ilustrezi cele doua trasaturi cu exemple adecvate, selectate din fragmentul citat; - sa redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;

- sa respecţi limita minima de spaţiu indicata.

   
       
       
  SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
 

 

Citeşte cu atenţie textul urmator:

   

Oraşe mari, oraşe mici. Mulţi sunt fascinaţi de marile oraşe. Şi eu. Dar când ajungi într-un oraş mic, cum este Arras, în nordul Franţei, şi traieşti acolo o jumatate de an, fascinaţia nu mai e fuga „turismului cultural”, ci o incredibila revelaţie progresiva: aceasta cea mai veche aşezare atestata din Franţa ofera spectacolul patrimoniului sau religios, istoric, cultural, artistic ca şi cum trecutul abia aşteapta sa încurajeze un prezent posibil pentru locuitorii şi turiştii sai. [...]

Între doua cursuri de apa, dublu milenarul oraş conserva şi dezvolta un patrimoniu extraordinar. Esenţial, un oraş din epoca Luminilor, Arras e un leagan al culturii şi legendelor, al disputei între subteran şi suprateran. Fiecare strada te duce, în câţiva metri, fie spre o gradina, spre o statuie, spre un scuar* care are istoriile sale. [...] Cultura Arrasului le pastreaza urmele, tot astfel cum colecţiile Muzeului de Arta, mediateca*, fondurile de documente, anticariatele, serbarile oraşului sau ale regiunii Nord-Pas de Calais. (Marian Popescu, Ora ul lui Robespierre, în ziarul Adevarul literar i artistic)

*scuar – s.n. mica gradina publica aflata la o încrucişare de strazi sau în mijlocul unei pieţe

*mediateca – s.f. încapere dintr-o biblioteca în care sunt pastrate mijloacele audiovizuale folosite mai ales la învaţarea limbilor straine

A. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerinNele de mai jos:

1.Formuleaza câte un enunţ în care sa indici urmatoarele elemente referitoare la textul dat:

- autorul textului;

- zona în care este situat oraşul Arras;

- ce reprezinta acest ora pentru Franţa.  6 puncte

2.Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul i titlul publicaNiei în care a aparut acesta. 6puncte

3. Noteaza litera corespunzatoare raspunsului pe care îl consideri corect: 6 puncte

În fraza: […] trecutul abia aşteapta sa încurajeze un prezent posibil pentru locuitorii şi turiştii sai., propoziţia subordonata este:

a. atributiva;

b. completiva directa;

c.circumstanNiala de cauza.

4.Precizeaza valoarea morfologica şi funcţia sintactica pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în

text: traieşti, trecutul, sai. 6 puncte

 

 

 
B. Alcatuieşte o compunere de 80 – 150 de cuvinte (10 – 15 rânduri) în care sa descrii un oraş pe
care l-ai vizitat/despre care ai citit. 12 puncte
În compunerea ta trebuie:  

- sa prezinţi doua caracteristici ale oraşului vizitat/despre care ai citit; - sa foloseşti un limbaj expresiv în descrierea oraşului;

- sa redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate; - sa respecţi limita de spaţiu indicata.

Nota! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrari (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2 p; aşezarea corecta în pagina, lizibilitatea – 2 p).

Vezi / descarcă : Barem de evaluare şi de notare a subiectului

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.