Limba si Literatura Romana - opere pentru bacalaureat

Pentru examenul de bacalaureat la limba şi literatura romană trebuie avut în vedere precizările privind conţinuturile programei.


Astfel trebuie cuprins:
1. Literatura
2. Limbă şi comunicare


1. Literatura


Autori canonici:

Mihai Eminescu,
Ion Creangă,
I.L. Caragiale,
Titu Maiorescu,
Ioan Slavici,
G. Bacovia,
Lucian Blaga,
Tudor Arghezi,
Ion Barbu,
Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu,
Camil Petrescu,
G. Călinescu,
E. Lovinescu,
Marin Preda,
Nichita Stănescu,
Marin Sorescu.


Notă. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori.

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiză
tematică, structurală şi stilistică) menţionate în tabel:

* proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;

* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;

* poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;

* dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia."

 

SCHEMA OPERELOR LITERARE


Această schemă este doar un exemplu, este posibil ca la clasă, profesorul vostru să abordeze alte titluri de opere.

I. PROZA –specii narative
 

1.Basmul cult – Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb

2.Povestirea – Mihail Sadoveanu, Hanul ancuţei


II. NUVELA

a) Nuvela istorică – Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul

b) Nuvela Fantastică – Mircea Eliade, La Ţigănci sau – Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis

c) Nuvela psihologică – Ioan Slavici, Moara cu noroc

 

III. ROMANUL

Romanul de până la al doilea război mondial – (perioada interbelică)

a)Romanul tradiţional – Ioan Slavici, Mara

b)Romanul de tip obiectiv – Liviu Rebreanu, Ion

c)Romanul modern de tip subiectiv – Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război sau Patul lui Procust

d)Romanul realist – George Călinescu, Enigma Otiliei 


Romanul de după la al doilea război mondial – (perioada postbelică), Marin Preda - Moromeţii
 

IV. DRAMATURGIA –specii dramatice

1. Comedia – I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută

2. Drama – Camil Petrescu, Jocul ielelor; Act Veneţian


V. POEZIA – evoluţie

1. Paşoptismul – Vasile Alexandri, Mezul iernii; Malul Siretului

2. Mihai Eminescu – Luceafărul, Floare albastră, ScrisoareaI, Oda în metru antic, Sara pe deal

3. Simbolismul – George Bacovia, Plumb; Lăcustră

4. Tradiţionalismul
Vasile Voiculescu - In gradina Ghetsemani
Ion Pilat - Aci sosi de vremuri

5. Modernismul

a. Lucian Blaga -Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

b. Tudor Arghezi - Testament; Psalmul III[Tare sunt singur, Doamne şi pieziş!...]; Flori de mucigai

c. Ion Barbu - Riga Crypto şi lapona Enigel; [Din ceas, dedus...]
 

6. Neomodernismul – Nichita Stănescu (În dulcele stil clasic; Către Galateea; Cântec)


VI. EPOCI ŞI IDEOLOGII LITERARE

1. Introducţie la Dacia literară – Mihail Kogălniceanu

2. Junimea şi revista Convorbiri literare– Titu Maiorescu

3. Modernismul interbelic(perioada interbelică) – Eugen Lovinescu 

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.